Tuesday, 24 November 2015

Soalan-soalan Lazim 5

Apakah itu bahagian “Promotional Tool”?

“Promotional Tool” adalah dimana anda boleh mengkonfigurasi RefID anda untuk tujuan melakukan promosi menjemput penderma baru CharityID.

Di sini juga anda boleh mendapatkan tutorial bagaimana melakukan pemasaran. Template-template pemasaran yang telah disediakan oleh CharityID dan ahli-ahli lain juga boleh didapatkan di sini.

Apakah itu “Tutorial” dan bagaimana saya ingin melakukan marketing?

Di sini CharityID mengajar bagaimana proses pertama kali anda ingin melakukan konfigurasi Referral ID sebelum memulakan proses pemasaran.

Sebagai ahli baru, anda perlulah melihat video ini supaya anda faham bagaimana proses Referral ID berfungsi untuk menjemput bakal penderma supaya berdaftar di bawah hirarki anda.

Apakah itu “Promo Referral ID” dan bagaimana saya ingin melakukan marketing?

Promo Referral ID ini boleh dikatakan sebagai nama akaun anda (Unique ID) bersama CharityID.

Referral ID ini adalah bebas ditentukan oleh anda tetapi perlulah disusun rapat dan unik (tidak pernah digunakan oleh ahli lain).

Tujuan Referral ID ini adalah untuk mengenalpasti siapakah referrer untuk ahli baru yang ingin mendaftar (siapakah yang Berjaya mempromosikan dan menarik minat mereka kepada CharityID). Sekiranya anda adalah referrer mereka, secara langsung anda adalah upline mereka, dan mereka akan didaftarkan di bawah struktur hirarki anda (sama ada di Generasi 1 hingga Generasi 8, bergantung kepada kekosongan ketika itu. Sistem auto-placement yang akan mengatur susunan mereka).

Untuk setiap link promosi yang ditetapkan oleh CharityID, akan terdapat Referral ID masing-masing di bahagian terakhir URL. Seterusnya, anda bolehlah melakukan pemasaran link URL ini kepada kenalan atau saluran-saluran target market anda.

Apakah itu “QR Code” dan apakah fungsinya?

“QR Code” di bahagian “Promo Referral ID” adalah kod yang dipendekkan untuk tujuan memudahkan anda melakukan promosi secara kreatif.

Sekiranya kod ini dibaca oleh pembaca kod QR, mereka akan dibawa menuju ke laman CharityID menerusi Referral ID anda.

Apakah itu “Promo Pages”, dan bagaimana menggunakannya?

“Promo pages” adalah dimana segala bahan pemasaran yang disediakan oleh CharityID dikumpulkan.

Bahan pemasaran termasuklah video (pelbagai bahasa), E-Book, Presentation Slides dan lain-lain.

Untuk setiap bahan pemasaran, ada disediakan URL link masing-masing yang boleh digunakan untuk tujuan promosi.

Ada juga disediakan butang-butang perkongsian laman sosial seperti Facebook share, Twitter share, Google Plus share, dan Whatsapp share (untuk mobile sahaja). Anda boleh menggunakan butang ini sekiranya ingin terus melakukan perkongsian maklumat (post sharing) di laman sosial media anda.

Apakah itu “Social Ads”, dan bagaimana menggunakannya?

“Social Ads” adalah bahagian dimana anda boleh mendapatkan template banner yang disediakan oleh CharityID (dwibahasa) untuk melakukan perkongsian maklumat (post sharing) di laman sosial media anda.

Untuk setiap bahan pemasaran, ada disediakan URL link masing-masing yang boleh digunakan untuk tujuan promosi.

Ada juga disediakan butang-butang perkongsian laman sosial seperti Facebook share, Twitter share, Google Plus share, dan Whatsapp share (untuk mobile sahaja). Anda boleh menggunakan butang ini sekiranya ingin terus melakukan perkongsian maklumat (post sharing) di laman sosial media anda.

Apakah itu “Social Ads by User”, dan bagaimana menggunakannya?

“Social Ads by User” adalah bahagian dimana anda boleh mendapatkan template banner yang disediakan oleh generasi-generasi di atas struktur hirarki anda. Anda boleh menggunakan template yang mereka (ahli lain) sediakan untuk melakukan perkongsian maklumat (post sharing) di laman sosial media anda.

Untuk setiap bahan pemasaran, ada disediakan URL link masing-masing yang boleh digunakan untuk tujuan promosi.

Ada juga disediakan butang-butang perkongsian laman sosial seperti Facebook share, Twitter share, Google Plus share, dan Whatsapp share (untuk mobile sahaja). Anda boleh menggunakan butang ini sekiranya ingin terus melakukan perkongsian maklumat (post sharing) di laman sosial media anda.

Apakah itu “Personal Ads” dan bagaimana menggunakannya?

“Personal Ads” adalah bahagian dimana anda boleh memuat naik template banner yang boleh digunakan oleh ahli-ahli lain di bawah rangkaian anda untuk melakukan perkongsian maklumat (post sharing) di laman sosial media mereka.

Untuk setiap proses memuat-naik, anda juga boleh memilih sama ada ingin memberi kebenaran kepada anda sahaja, atau ahli di bawah rangkaian anda sahaja, atau terbuka kepada semua ahli di CharityID untuk menggunakan template banner yang dimuat-naik anda.

Untuk setiap bahan pemasaran, ada disediakan URL link masing-masing yang boleh digunakan untuk tujuan promosi.

Ada juga disediakan butang-butang perkongsian laman sosial seperti Facebook share, Twitter share, Google Plus share, dan Whatsapp share (untuk mobile sahaja). Anda boleh menggunakan butang ini sekiranya ingin terus melakukan perkongsian maklumat (post sharing) di laman sosial media anda.

Iklan saya sudah disenaraihitamkan (banned) di Facebook, bagaimana perlu saya lakukan?

Anda boleh menggunakan khidmat pemendekkan URL (shorten URL) yang disediakan secara percuma di internet.

URL promo link anda akan bertukar sekiranya anda menggunakan khidmat menukar URL ini. Anda kemudian bolehlah menggantikan URL yang dipendekkan di dalam banner atau material promosi anda.

Antara khidmat-khidmat menukar URL yang aktif adalah seperti:

  • https://goo.gl/
  • https://bitly.com/shorten/
  • http://ow.ly/url/shorten-url
  • http://tinyurl.com/
Apakah itu “Network Hierarchy”, dan apakah kegunaannya?

“Network Hierarchy” adalah bahagian dimana anda boleh melihat struktur hirarki jaringan network penderma anda.

Di sini, anda boleh melihat secara terperinci untuk setiap Generasi penderma anda dan di level berapa setiap penderma anda berada.

Gambarajah struktur ini amatlah penting untuk anda:

- mengatur strategi untuk menggerakkan ahli kumpulan. Butiran komunikasi mereka ada dipaparkan supaya anda (upline) boleh menghubungi mereka untuk berbincang tentang aktiviti gerak-kerja kumpulan.

- Mengatur strategi anda menyusun struktur hirarki rangkaian network untuk memaksimumkan pendapatan derma anda.

Apakah itu “News”, dan bagaimana fungsinya?

“News” adalah bahagian dimana proses pemberitahuan tentang maklumat terkini CharityID dikomunikasikan kepada setiap ahli.

Ahli akan mendapat notifikasi sekiranya terdapat pemberitahuan terkini yang belum mereka baca.

Apakah itu “Suggestion Box”, dan bagaimana fungsinya?

“Suggestion Box” adalah bahagian dimana anda boleh menghantar sebarang idea-idea penambahbaikan dalam sistem CharityID.

CharityID sangat mengalu-alukan sumbangan idea kerana andalah penggerak komuniti ini supaya terus berkembang. Namun begitu, tidak semua cadangan anda akan dilakukan proses susulan kerana setiap proses penambahbaikan perlulah bercirikan sesuatu yang memberikan kebaikan kepada semua pihak.

Disebabkan CharityID ini adalah program derma dari ahli kepada ahli, idea-idea dan proses penambahbaikan perlulah bersifat universal dan tidak berat sebelah.

Apakah itu “Timeline”, dan bagaimana fungsinya?

“Timeline” adalah dimana setiap ahli boleh melihat perkembangan terkini yang berlaku di dalam sistem.

View All Timeline – memaparkan kombinasi System Updates dan Status Updates

System Updates – memaparkan perkembangan terkini ahli-ahli lain tentang pergerakan mereka mendaftarkan ahli baru atau membuat Upgrade Level.

Status Updates – memaparkan segala post-post bebas tentang status terkini ahli lain.

Timeline ini boleh dikategorikan kepada Network atau Public:

Network – sekiranya anda memilih tapisan ini, ianya akan menunjukkan segala status terkini hanya ahli-ahli yang berada di dalam rangkaian yang sama.

Public - sekiranya anda memilih tapisan ini, ianya akan menunjukkan segala status terkini seluruh ahli-ahli yang berada di dalam CharityID.

Your Status Updates – Di bahagian ini, anda juga boleh menyemak semula perkembangan perbincangan terkini tentang status yang telah anda kongsi.

Your Comments – Di bahagian ini, anda juga boleh menyemak semula perkembangan perbincangan terkini tentang status ahli lain yang telah anda komen.

Timeline ini juga boleh digunakan untuk berkomunikasi menggerakkan gerak-kerja berkumpulan ataupun sekadar berkongsi-idea sesama ahli di dalam rangkaian network yang sama, atau bersama seluruh ahli CharityID yang lain (public).

Bagaimana timeline untuk network dan public berfungsi?

Timeline ini boleh dikategorikan kepada Network atau Public:

Network – sekiranya anda memilih tapisan ini, ianya akan menunjukkan segala status terkini hanya ahli-ahli yang berada di dalam rangkaian yang sama.

Public - sekiranya anda memilih tapisan ini, ianya akan menunjukkan segala status terkini seluruh ahli-ahli yang berada di dalam CharityID.

Timeline ini juga boleh digunakan untuk berkomunikasi menggerakkan gerak-kerja berkumpulan ataupun sekadar berkongsi-idea sesama ahli di dalam rangkaian network yang sama, atau bersama seluruh ahli CharityID yang lain (public).

Bagaimana saya ingin berkomunikasi di timeline?

Anda bolehlah berkongsi apa sahaja yang dirasakan bermanfaat untuk ahli-ahli komuniti CharityID yang lain di sini.

Anda boleh memilih untuk berkongsi hanya sesama ahli di rangkaian yang sama (network), atau berkongsi dengan seluruh ahli CharityID (public).

Secara tidak langsung, sekiranya semua ahli memaksimumkan penggunaan perkongsian maklumat di timeline CharityID, proses komunikasi berkumpulan di Whatsapp akan menjadi kurang relevan. Ini kerana, di timeline ini, setiap perkongsian boleh dilihat oleh ahli lain, dan mereka juga bebas untuk memberi komen dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.