Monday, 23 November 2015

Soalan-soalan Lazim 2


Bagaimana sistem derma di CharityID berfungsi, dan bagaimana saya boleh memaksimumkan pendapatan?
Sistem derma di CharityID adalah amat telus. Proses pendaftaran dan setiap proses transaksi derma adalah daripada ahli kepada ahli tanpa perlu melalui orang tengah (admin).

CharityID adalah sistem derma berkonsepkan kemasyarakatan ahli kepada ahli (peer-to-peer).

Walaupun sistem CharityID mempunyai teknologi auto-placement, ianya tidak akan berfungsi secara sempurna sekiranya anda adalah ahli lelap dan hanya mendapatkan ihsan dari teknologi untuk mendapat bantuan. Cara-cara bagaimana sistem auto-placement berfungsi ada diterangkan di bahagian lain.

Matlamat CharityID adalah mudah. Setiap ahli yang menyertai dicadangkan untuk mendaftar 3 lagi penderma baru.

Kitaran ini akan mewujudkan suatu gelombang bantuan kewangan yang besar kepada rangkaian tersebut. CharityID ini juga boleh dikatakan sebagai sistem kutu secara sistematik, dimana sumbangan ahli-ahli lain akan memberikan dana kepada anda (ahli yang aktif) untuk mengubah kehidupan untuk lebih selesa, dan kembali menderma semula kepada ahli lain setelah mencapai tahap selesa.

Proses ini akan memakan jangka masa yang lama, tetapi ianya perlu dilakukan sekarang untuk masa depan komuniti yang lebih baik.

Anda boleh memaksimumkan pendapatan dengan bergerak secara aktif dan mencari sebanyak mungkin penderma untuk didaftarkan di rangkaian anda.

Sistem CharityID ini tidak berat sebelah sama ada anda sertai komuniti ini telah lama atau baru sahaja. Ia sepenuhnya bergantung sekiranya anda bergerak lebih aktif menjemput dan mendaftarkan penderma baru, rangkaian anda semakin besar, dan anda akan mendapat lebih banyak pendapatan hasil gelombang bantuan kewangan yang besar terbentuk di bawah rangkaian anda.

Apakah itu pelan derma CharityID
Secara ringkasnya pelan derma CharityID adalah derma daripada ahli kepada ahli mengikut level-level tertentu.

Perincian secara terperinci tentang pelan derma boleh didapati di:

http://www.charityid.com/downloads/laporan_percuma.pdf

Pelan CharityID boleh disimpulkan seperti:


Cth senario:

Imagine you have just upgraded to Level 2 and donated RM120 to other member

You find A B C. They are your direct donator Generation Level 1 you. You will get donation of RM60 from each of them.

You find another 3 interested donators, called D E F. Because of your Generation Level 1 is already full, you will have to place them under A under auto-placement system (D E F are your Generation Level 2).

A will get the donation of RM60 from each of D E F.

Then You and A (by groupwork effort) find another 3 interested donators, called G H I. Because of your Generation Level 2 is already full, you will have to place them under D under auto-placement system (G H I are your Generation Level 3).

D will get the donation of RM60 from each of G H I.

At this stage, A will need to upgrade to Level 2 because his/her Generation Level 1 slots are already full with D E F. If he/she does not want to upgrade, his/her life in CharityID is dead. He/She has even get RM180 from RM60 donation he/she made. It is already benefitted him.

Same situation with D. He/She has to upgrade to Level 2 because his/her Generation Level 1 slots are already full with G H I.

When D upgrades to Level 2, he/she will donate RM120 (donation Level 2) to you because he/she is your Generation Level 2.

But if in situation you are still at Level 1 and have not upgraded yet, D’s donation of RM120 will be given to any deserved receiver above you under auto-placement system. This was because you are still at Level 1 and have only made RM60 donation so far. You are not entitled to receive any donation worth RM120 or higher.

The same situation when G wants to upgrade to Level 2. He/she has to donate RM120 to A because he/she is A’s Generation Level 2. But if in the situation that A still has not upgraded yet, G’s donation of RM120 will be given to any deserved receiver above A, which is you. Because you are his direct introducer, and you have upgraded to Level 2, hence G's donation will be given to you. You have upgrade to Level 2 before this hence only entitled to receive donation worth up to RM120. 

If G wants to upgrade to Level 3, he/she still has to donate to you because he/she is your Generation Level 3. You can only receive his/her donation worth RM240 if you have upgraded to Level 3 at the moment G clicks the "upgrade now" button. If you are still in Level 2 at that time, you will miss his/her donation because the maximum amount of donation that you can receive is capped at RM120.

CharityID advises you to upgrade to the highest level soonest possible to avoid any disappointment of miss donation because we will never know when will our next donator will upgrade his/her level. It can be now!! Your miss payment is regarded as a bonus to another member above your hierarchy.

Apakah system autoplacement, dan bagaimanakah ianya berfungsi?

Sistem auto-placement adalah sistem dimana setiap pendaftar baru yang tidak mempunyai sebarang referral akan diletakkan secara random kepada ahli-ahli sedia ada. Susunan random ini adalah berdasarkan algorhythm:
  1. aktif melakukan post di sosial media menggunakan hashtag #CharityID yang akan dikenalpasti melalui system Tagboard di https://tagboard.com/charityid/243509
  2. bekerjasama bersama rangkaian kumpulan untuk mendapatkan spillover
  3. tidak pernah gagal untuk mendaftarkan ahli baru yang diterima melelui lead sistem auto-placement sebelum ini.


Pendaftar baru yang tidak mempunyai sebarang referral (ataupun didaftarkan oleh ahli yang telah penuh susunan hirarki) akan hanya wujud sekiranya gelombang pemasaran CharityID di luar mempunyai kesan positif yang luar biasa, ataupun hanya bergantung kepada kemahiran segelintir ahli di dalam CharityID yang mahir dan giat mencari penderma baru. Untuk CharityID mencapai ke tahap ini, promosi secara berkumpulan adalah sangat penting untuk meluaskan lagi komuniti ini.

Semakin besar komuniti CharityID, semakin banyak kebaikan yang akan diperolehi setiap ahli. Ini adalah tanggungjawab bersama.

Adakah sistem auto-placement itu sistem auto-donator?
Ramai yang keliru dengan dua istilah ini. CharityID tidak menawarkan sebarang sistem auto-donator. CharityID hanya menawarkan sistem auto-placement. CharityID berharap istilah-istilah ini tidak disalah-tafsir oleh ahli.

Setiap bakal penderma baru yang diletakkan oleh sistem auto-placement di bawah struktur hirarki anda perlu dihubungi supaya mereka lebih yakin untuk menyertai CharityID. Proses komunikasi antara bakal penderma dan penerima derma ini yang akan menjadikan sistem auto-placement ini berjaya.

Harus diingat, bakal penderma ini tidak akan menjadi auto-donator anda sekiranya proses komunikasi ini terputus dan mereka hilang keyakinan dengan komuniti CharityID.

Dalam erti kata lain, sistem auto-placement akan membawa kepada auto-donator sekiranya wujud proses komunikasi yang lancar sesama ahli semasa transaksi derma Level 1.

Mereka yang gagal mengambil manfaat sistem auto-placement ini akan ditolak merit di dalam algorhythm kebarangkalian mendapat bakal penderma auto-placement lagi di masa hadapan. Sila pastikan anda sentiasa bersedia dengan notifikasi email kunci posisi yang akan diberitahu.

Bagaimana mendaftar di CharityID?

Anda boleh mendaftar secara terus di www.charityid.com

Sekiranya anda mempunyai referral, anda bolehlah mendaftar menerusi link referral seperti www.charityid.com/(ReferralID). Dengan mendaftar dengan referral ID, secara automatik anda akan didaftarkan di bawah rangkaian referral anda dan perlulah bekerja bersama kumpulan referral anda. Kerjasama berkumpulan adalah lebih mudah untuk mendapatkan pendapatan derma dengan lebih tersusun.

Saya telah mendaftar, tetapi tidak menerima email pengesahan. Bagaimana?

Email pengesahan akan dihantar sejurus selepas anda mendaftarkan email anda di CharityID.com. Anda perlu mengesahkannya dalam masa 24 jam selepas email dihantar. Sekiranya anda terlewat melakukan pengesahan, anda dikehendaki mendaftar semula di laman web CharityID.com. Sekiranya anda masih tidak boleh mendaftar menggunakan email yang sama anda dinasihatkan untuk:
  • menukar kepada email yang baru

  • sekiranya masih ingin menggunakan email yang sama, sila reset semula password

Sekiranya anda tidak dapat email ini di inbox email anda, sila lihat email di bahagian junk/spam. Kebanyakan email untuk kali pertama akan dimasukkan ke dalam bahagian tersebut.

Sila juga pastikan untuk melabelkan email dari CharityID sebagai tidak spam, supaya sebarang komunikasi dari kami selepas proses pendaftaran akan terus masuk ke dalam inbox anda.

Saya sudah mendaftar, kenapa perlu lengkapkan pengesahan email dan no. telefon? Apakah pengesahan lain yang akan dilakukan?

Kami mementingkan kejujuran di dalam komuniti CharityID. Hanya individu yang betul-betul wujud layak menderma dan menerima derma. Oleh sebab itu, pengesahan maklumat komunikasi perlulah dilakukan supaya anda boleh dihubungi oleh ahli-ahli CharityID yang lain.

Selain itu, pengesahan nama akan dilakukan oleh bakal penderma anda sewaktu proses transaksi. Nama anda perlulah seperti nama yang didaftarkan di butiran bank. Anda tidak akan layak menerima derma sekiranya nama di CharityID tidak seperti nama di akaun bank.

Saya sudah mendaftar email, kenapa perlu saya lengkapkan butiran peribadi?

Melengkapkan butiran peribadi adalah amat penting untuk anda layak menerima sumbangan daripada ahli yang lain di masa hadapan. Butiran yang perlu adalah Nama (seperti nama di akaun bank), No Telefon, Email, Nombor Akaun Bank, dan Nama Referral ID (pilihan sendiri untuk tujuan mempromosikan rangkaian anda).

Butiran komunikasi ini perlu supaya anda boleh dihubungi oleh upline dan downline untuk menjalankan transaksi pendermaan. Butiran komunikasi digunakan sekiranya upline dan downline mahu menghubungi anda untuk bimbingan dan gerak-kerja berkumpulan.

Butiran perlulah diisi secara telus kerana komuniti ini sangat mementingkan kejujuran sesame ahli. Sekiranya nama di akaun CharityID tidak seperti nama di akaun bank anda, anda tidak layak menerima sumbangan daripada ahli yang lain. Ini adalah penting kerana individu-individu yang betul-betul wujud sahaja yang layak menderma dan menerima derma.

Saya ada masalah dengan pendaftaran, siapakah patut saya hubungi?

Sekiranya anda mengalami masalah semasa proses pendaftaran, sila mohon bantuan daripada referral anda.

Sekiranya anda tidak mempunyai sebarang referral, anda bolehlah mencari iklan-iklan di social media dan hubungi mereka untuk menjadi salah seorang dari rangkaian mereka.

Saya sudah melakukan pengesahan, apa langkah seterusnya?

Setelah melakukan proses pendaftaran dan proses pengesahan, anda sekarang kini dikategorikan sebagai subscriber CharityID.

Anda hanyalah layak untuk menerima derma dengan menjadi ahli (member). Untuk menjadi ahli, anda perlulah upgrade ke Level 1 dengan membuat pembayaran derma kepada salah seorang ahli di rangkaian upline anda. Sebelum berpeluang untuk menerima derma, anda perlulah menderma terlebih dahulu

Derma yang perlu dilakukan hanyalah RM60. Derma ini juga boleh dikatakan sebagai yuran pendaftaran untuk menyertai komuniti dan ia dibayar kepada ahli yang terdahulu, bukan kepada admin. Pusingan derma inilah yang menjadikan komuniti CharityID semakin berkembang.

Dengan hanya menderma RM60, anda berpeluang untuk menerima sumbangan derma sebanyak RM180 daripada ahli lain sebagai permulaan. Level-level ini akan meningkat dan di situlah peluang anda akan mengumpul pendapatan derma sehingga RM19juta.

Saya sudah upgrade Level 1, apa langkah seterusnya?

Setelah melakukan sumbangan RM60, sekarang bermulalah perjalanan ahli untuk mendapatkan sehingga RM19juta.

Sebagai langkah permulaan, ahli bolehlah menjemput 3 orang penderma untuk bernaung di bawah rangkaian mereka dan menderma kepada mereka. Lakukan proses yang sama kepada ahli yang baru. Setiap ahli mendaftarkan 3 penderma di bawah rangkaian mereka dan komuniti akan terus berkembang.

Bagaimana ingin menjemput 3 orang penderma akan diterangkan di bahagian lain.

Selain itu, ahli juga boleh menghubungi upline melalui email / message / telefon / whatsapp. Butiran mereka boleh didapati di email lock position, dan juga melalui dashboard CharityID semasa melakukan proses upgrade. Hubungi mereka untuk bergerak secara berkumpulan mempromosikan akaun derma anda dan menjemput penderma baru.

Anda dinasihatkan untuk menjemput penderma baru melalui post di sosial media dan whatsapp supaya lebih cepat mendapatkan pulangan derma. Untuk pengetahuan, proses auto-placement hanya berlaku kepada rangkaian ahli yang aktif melakukan promosi dan menjemput penderma baru.

Kenapa saya perlu upgrade?

Anda perlu upgrade supaya melayakkan anda untuk menerima derma untuk sesuatu level. Selagi anda tidak upgrade untuk level-level tertentu, anda tidak berhak untuk menerima derma untuk jumlah level tersebut. Ini lumrah dalam menderma, kerana anda perlulah menderma terlebih dahulu sebelum mendapatkan pulangannya kemudian.

Sekiranya anda belum upgrade untuk ke sesuatu level sedangkan anda bakal menerima derma dari downline yang ingin upgrade, anda akan terlepas untuk menerima sumbangan derma mereka kerana anda masih lagi tidak layak. Sumbangan derma tersebut akan diberi kepada ahli terdekat lain yang layak di atas rangkaian anda. Sumbangan yang terlepas ini adalah bonus kepada ahli yang lain.

Untuk mengelakkan terlepas sumbangan, anda dinasihatkan upgrade secepat mungkin kerana kita tidak tahu bila-bila masa sahaja penderma dan downline akan menekan butang “upgrade now”. Sekiranya mereka telah mengunci posisi untuk proses upgrade (dengan menekan butang upgrade now), sedangkan anda masih belum berada di kedudukan yang layak ketika itu, sumbangan derma itu akan diberi kepada ahli yang lain. Bertindaklah segera sebelum terlambat!

Cth:

A adalah upline B dan kini berada di Level 3.
B adalah upline C dan kini berada di Level 1.
C adalah upline D dan kini berada di Level 1.
D menderma RM60 kepada C untuk Level 1 Upgrade.

Sekarang D ingin upgrade Level 2 dan seharusnya menderma kepada B RM120.

Disebabkan B masih lagi di Level 1 (hanya pernah menderma sebanyak RM60 sahaja) dan tidak layak untuk menerima derma sebanyak RM120, sumbangan derma dari D untuk upgrade ke Level 2 akan diberi kepada A yang telahpun unlock untuk terima sumbangan Level 2.

Bagaimana saya ingin upgrade seterusnya?

Anda dinasihatkan untuk upgrade secepat mungkin untuk mengelakkan terlepas mendapat derma dari rangkaian anda.

Anda perlulah membuat proses upgrade mengikut turutan. Proses upgrade boleh dilakukan dengan menekan butang “upgrade now”. Dengan menekan butang tersebut, posisi anda telah dikunci dan anda perlu melakukan sumbangan derma kepada butiran penerima derma yang layak yang tertera di bahagian dashboard.

Proses ini perlu berlaku dalam masa 48 jam. Anda hanya dikira telah upgrade ke Level yang baru setelah disahkan oleh penerima derma (approved).

Saya sudah terlepas derma sedangkan saya sudah upgrade. Bolehkah saya terima balik dari penderma saya? Kenapa?

Segala proses derma dalam CharityID adalah sistematik. Derma yang terlepas akan diberi kepada upline lain yang lebih layak dan ianya dikira bonus kepada mereka. Segala proses derma perlulah menerusi rekod CharityID, justeru anda tidak layak meminta kembali dari mereka.

Kami nasihatkan anda supaya upgrade secepat mungkin untuk mengelakkan terlepas derma.

Apakah langkah terbaik untuk elakkan terlepas derma?

Langkah terbaik untuk mengelakkan terlepas derma adalah dengan terus upgrade sehingga sekurang-kurangnya ke Level 4 setelah melakukan proses pendaftaran dan cari 3 rakan anda untuk join di bawah anda.

Adakah referral saya akan berpeluang lebih tinggi kerana mendaftar terlebih dahulu dari saya?

Tidak. Sistem ini tidak ada dasar untuk mengutamakan kepada sesiapa yang daftar terlebih dahulu berpeluang lebih cerah. Anda akan berpeluang sama seperti mereka. Peluang adalah bergantung kepada siapa yang lebih rajin mendaftarkan penderma kerana anda mempromosikan RefID (akaun) anda sendiri.

Ahli saya untuk setiap Generasi saya belum penuh lagi, bolehkah saya upgrade?

Boleh. Anda sememangnya digalakkan untuk upgrade secepat mungkin untuk tidak terlepas derma dan berpeluang lebih tinggi untuk menerima sistem auto-placement.No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.